Ett mer medvetet och hållbart ledarskap. Det gör skillnad. För var och en.

Utveckla ledarskapet
tillsammans med MAJNDA

Upptäck hur MAJNDA Utveckling kan transformera verksamhetens och ditt ledarskap i utmanande tider - med kraft för hållbar förändring och välbefinnande.

Ta möjligheten och få...

Nycklar till ett mer medvetet och hållbart ledarskap

Med MAJNDA får du sex användbara nycklar för att hantera ledarskapets utmaningar medvetet och hållbart med ett större lugn. Nycklarna baseras på evidensbaserad tillämpning av ACT - acceptance and commitment training.
Vad är ACT?

En stärkt ledarkultur med en välmående organisation med växtkraft

Ni är en organisation som är eller vill vara i framkant. Ni vet att ledare gör stor skillnad. Tillsammans med MAJNDA stärker ni er ledarkultur för att skapa en välmående verksamhet med växtkraft. Den präglas av ledare som kan hantera ledarskapets utmaningar tillsammans med sina medarbetare på bästa möjliga sätt.
Läs mer

Ett unikt upplägg med evidensbaserade och nytänkande metoder som ger effekt på djupet

Med stöd av aktuell forskning och metoder inom ledarskap, beteendeförändringar, miljöpsykologi och miljöpedagogik förstärker MAJNDA effekterna genom sin unika design och metodik. Med hjälp av olika natur- och kulturinslag fördjupas insikter och processer genom att ha ett helhetsperspektiv på männikan och förändring.
Läs mer

Nycklarna som gör skillnad

Med MAJNDA Utveckling får du som ledare och ni som organisation nycklar som kommer att göra stor skillnad.

De sex nycklarna utgår från evidensbaserade metoder inom Acceptance and commitment training - ACT. Nycklarna är användbara för alla, men är särskilt hjälpsamma när både inre och yttre utmaningar hopar sig och börjar kännas övermäktiga. Med hjälp av de sex nycklarna öppnas nya möjligheter upp för att vara och verka på det sätt som du eller ni strävar efter - trots den stress och oro som påverkar oss i tider av förändring, ovisshet och osäkerhet.

Är tiden mogen för att prova något nytt? Blir du nyfiken på nycklarna? Då kan du ta chansen och göra ett kostnadsfritt självskattningstest och se hur du själv ligger till så får du även information om nycklarna. Annars är du mer än välkommen att ta kontakt så berättar jag mer om nycklarna och vad de innebär.

Mer medvetna ledare skapar en mer hållbar värld. Låt oss skapa tillsammans!

Åsa Uhrwing

Om nycklarna

Nyfiken på nycklarna som kan stärka dig som ledare och avväpna stress? Skicka enkelt en förfrågan till mig så får du tillgång till dem över mailen.

Gör en självskattning och se dina nyckelförmågor

Ta chansen och gör ett kostnadsfritt självskattningstest. Du får en uppfattning om dina förmågor att hantera utmaningar i ledarskapet mer medvetet och hållbart - med ett större lugn.
  • Stanna upp och reflektera över dig själv och dina förmågor
  • Avsätt 10-15 minuter och ta ställning till 35 påståenden
  • Du får ditt sammanräknade resultat direkt och kan läsa mer om de sex nycklarna
  • Välj till om du vill ha personlig återkoppling på ditt resultat

Mer medvetna och hållbara ledare ger växtkraft och välmående till hela organisationen

Vill du veta mer om hur vi kan göra skillnad tillsammans?

Vad erbjuder MAJNDA?

Stärk din ledarnatur med Ledarvandringen

Varför inte ta nästa kliv som ledare och skapa en förändring på djupet? I så fall kan tiden vara mogen för följa med på Ledarvandringen. Du får en chans att stanna upp, stärka och utveckla din ledarnatur. Du får kunskap och träning i alla nyckelförmågor. Du kommer att utveckla din förmåga att hantera ledarskapets utmaningar mer medvetetet och hållbart - med ett större lugn. På vägen får du nya insikter och nycklar som du kan tillämpa i din vardag som ledare. Så varför inte börja din inre resa ute? Den kommer att göra skillnad – för dig och andra – som ledare.
  • Unikt upplägg i naturen för ett inre äventyr
  • En mindre exklusiv grupp av ledare på vandring
  • Hämta kraft och och utvecklas på samma gång
  • Välj mellan två alternativa upplägg
Nästa öppna Ledarvandring sker den 14-16 augusit i Skåne.
Jag är övertygad om att mer medvetna ledare skapar en mer hållbar värld. Mer medvetna ledare kan dessutom navigera och agera bättre i en utmanande tid. Låt oss bygga ett mer medvetet och hållbart ledarskap tillsammans.
Åsa Uhrwing | Grundare & verksamhetsansvarig